Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

THE LEGAL 500 (2006), LAW FIRMS IN EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

THE LEGAL 500 (2006), LAW FIRMS IN EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

THE LEGAL 500 (2006), LAW FIRMS IN EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

Κωδικός: ΝΟΜ315Συγγραφέας: Pritchard John
Τελική Τιμή:50.00€
London 2006, σελ. 1680. Σκλ/δετο.