Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2002 Α΄ , ΤΟΜΟΣ 50 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-76 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2002 Α΄ , ΤΟΜΟΣ 50 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-76 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2002 Α΄ , ΤΟΜΟΣ 50 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-76 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002]

Κωδικός: ΝΟΜ348Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 2002, σελ. 1216. Σκλ/δετο.