Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2005 Α΄, ΤΟΜΟΣ 53, [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-78 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2005 Α΄, ΤΟΜΟΣ 53, [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-78 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2005 Α΄, ΤΟΜΟΣ 53, [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-78 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005]

Κωδικός: ΝΟΜ337Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 2005, σελ. 1240. Σκλ/δετο.