Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2003 Α΄ , ΤΟΜΟΣ 51 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-77 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2003]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2003 Α΄ , ΤΟΜΟΣ 51 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-77 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2003]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2003 Α΄ , ΤΟΜΟΣ 51 [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 1-77 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2003]

Κωδικός: ΝΟΜ349Συγγραφέας: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήνα 2003, σελ. 1232. Σκλ/δετο.