Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΑΛΥΤΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Αθήναι -Κωνσταντινούπολις, Παρθενών - Αγία Σοφία.Κωδικός: 49/383Συγγραφέας: Μακρίδης Γ. Νικ.49ος ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Ο ΑΛΥΤΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Αθήναι -Κωνσταντινούπολις, Παρθενών - Αγία Σοφία.
Τελική Τιμή:40.00€

Αθήναι 1922, σελ. 176. "Έκδοσις Λαϊκή μετά προλόγου του καθηγητού κ. Τζαννή Παπαδόπουλου. Τιμάται Λίρ. Τουρκ. 1". Δίχρωμο με φωτογραφίες και λαϊκή εικονογράφηση.