Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ) - ΤΟΜΟΣ Β΄Κωδικός: 49/120Συγγραφέας: Ευαγγελίδης Ε. Τρύφων49ος ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ) - ΤΟΜΟΣ Β΄
Τελική Τιμή:45.00€
Αθήναι 1936, σελ. 548