Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ, ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)Κωδικός: 49/102Συγγραφέας: Μπρατσιώτης Ι. Παναγ.49ος ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ, ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)
Τελική Τιμή:10.00€

Αθήναι 1930, σελ. 40