Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΜΟΡΕΩΣ - ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑΚωδικός: 978-960-7199-59-1Έτος έκδοσης: 1994Συγγραφέας: Δραγούμης Ν. ΣτέφανοςΕκδοτικός οίκος: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣΛΑΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΠΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΜΟΡΕΩΣ - ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Tιμή Καταλόγου:15.24
`Εκπτωση:27%
Τελική Τιμή:12.00€

Ότε, την 1ην Μαΐου 1205, [...] οι υπό τον Καμπανέσην Φράγκοι από Συρίας εις τον Μορέαν εκτραπέντες απέβησαν εις ηρημωμένην τινά πόλιν, ήτις το πάλαι εκαλείτο Αχαΐα, εκεί δ' όπου το αρχαίον υπήρχεν η πόλις, κατεσκεύασαν κατά τα εν 90-91 του ΑΧ, ουχί "καστέλλιον - chastel" [...], αλλά περίβολον χωμάτινον [...].
Εις την σημερινήν Κάτω Αχαΐαν, κατ' εκείνον τον χρόνον, [...] ο τόπος όλος του Μορέος, όσος και περιέχει το λέγουν Πελοπόννησον, ούτως το ονομάζουν, ουδέν είχε κατά παντού, μόνο δώδεκα κάστρη.
Εις ταύτην δε την δωδεκάδα περιελαμβάνετο και το φρούριον της πόλεως Πατρών, όπερ οι εισβαλόντες Φράγκοι μετά μικράν εν Αχαΐαν ανάπαυσιν, άνευ άλλης αναβολής ελθόντες, επολιόρκησαν, επιτυχόντες δε δι' ομολογίας παράδοσιν του τε φρουρίου και της πόλεως, εγκατέστησαν ούτως εκεί φρουράν [...]. (Απόσπασμα από το κείμενο "Η Απόβασις των Φράγκων εις Αχαΐαν και τα δώδεκα ελληνικά κάστρα")

Α΄. Η απόβασις των Φράγκων εις Αχαΐαν και τα δώδεκα κάστρα

Β΄. Κόρινθος - Ακροκόρινθος - Πεντεσκούφης
Γ΄. Του Σαπικού οι κάμποι - Βελιγοστί και Νίκλι
Δ΄. Νικλίου κατασκαφή - Τσηπιανά - Μουχλί
Ε΄. Εδαφική αναγνώρισις - Παραπόταμον Αλφέως - Ομπλός Πρινίτσα
ΣΤ΄. Η εν Πελαγονία Φραγκική κατατρόπωσις και τα μετά την εκ της αιχμαλωσίας επάνοδον Γουλιέλμου του Β΄
Ζ΄. Τρία φραγκικά κάστρα - α΄. Δημάτρα - β΄. Saint Georges - γ΄. Beaufort
Η΄. Φραγκικά τιμάρια
α΄. Διάγνωσις οκτώ φεουδαρχικών κλήρων της βαρωνίας Ακόβου
β΄. Λισσαρέα και Μόραινα
γ΄. Μανιατοχώρι - Πλάτανος - Γλυκύ
δ’. La Rionde - Casal de la Saete
Θ΄. Διαγνώσεις τοπογραφικαί και τοπωνυμικαί
Χάρτης της Πελοποννήσου