Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΕΝ. ΚΩΔ/ΣΕΩΣ 1937-1955 - ΤΟΜΟΣ Β΄(ΤΟΜΟΙ ΙΓ΄-ΙΣΤ΄)Κωδικός: νομικαΣυγγραφέας: Μαλαγάρδης Ν. Αντ. (Εποπτεία)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΕΝ. ΚΩΔ/ΣΕΩΣ 1937-1955 -  ΤΟΜΟΣ Β΄(ΤΟΜΟΙ ΙΓ΄-ΙΣΤ΄)
Tιμή Καταλόγου:12.00
Έκπτωση:10%
Τελική Τιμή:10.80€
Αθήναι 1956, σελ. 652. Σκληρό δέσιμο.