Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΝΕΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΤΟΣ 1961 (ΕΤΗΣΙΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ)Κωδικός: 88317Συγγραφέας: Νέος Κουβαράς (Επιτροπή)

Ο ΝΕΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΤΟΣ 1961 (ΕΤΗΣΙΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ)
Τελική Τιμή:10.00€

Αθήνα 1961, σελ. 164.

Κατάσταση: ΚΑΛΗ