Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ Εικονογραφίες Ν. Λύτρα β) Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑΣ Λονδίνο 1911, το α΄ σελ. 126, το β΄ σελ. 50Κωδικός: 46/85Συγγραφέας: Δέλτα Σ.Π.

α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ Εικονογραφίες Ν. Λύτρα β) Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑΣ Λονδίνο 1911, το α΄ σελ. 126, το β΄ σελ. 50
Τελική Τιμή:120.00€
Και τα δυο μαζί δεμένα, σε άριστη κατάσταση