Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ-Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ κ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Εκφωνηθείς την 18ην Οκτωβρίου 1944 προς τον Αθηναϊκόν λαόνΚωδικός: 42/427Συγγραφέας: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ-Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ κ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Εκφωνηθείς την 18ην Οκτωβρίου 1944 προς τον Αθηναϊκόν λαόν
Τελική Τιμή:70.00€
Αθήναι 18 Οκτωβρίου 1944, τεύχος 1ον, αρ. φυλ. 1, σελ. 8-Αθήνα 1944, σελ. 16, φυλλάδιο. Μαζί και τα δύο σε άριστη κατάσταση