Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΟΝΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Β ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ Νο 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ΑΠΟ 25 ΜΑΗ ΕΩΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΗ 1946Κωδικός: 41/1198Συγγραφέας: ΜΟΡΦΩΣΗ δεκαπενθήμερη έκδοση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας

ΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΟΝΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Β ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ  Νο 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ΑΠΟ 25 ΜΑΗ ΕΩΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΗ 1946
Τελική Τιμή:100.00€
σελ. συνεχόμενες 576, 12 τεύχη μαζί