Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Μαθηματικά Γ΄ λυκείουΈτος έκδοσης: 2007Συγγραφέας: Μπαλωμένου, Αθανασία Κ., Τσακουμάγκος, Εμμανουήλ Ι.Εκδοτικός οίκος: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μαθηματικά Γ΄ λυκείου
Tιμή Καταλόγου:16.42
Έκπτωση:70%
Τελική Τιμή:5.00€

Το βιβλίο αυτό αποτελεί οδηγό επανάληψης και εμπέδωσης των Μαθηματικών της Γ΄ Ενιαίου Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, αλλά και αξιολόγησης του μαθητή ενόψει των εξετάσεων, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτές. Εμπεριέχει ανά κεφάλαιο:

- Σημεία προσοχής και μεθοδολογίας που αναφέρονται στη θεωρία ή απορρέουν από αυτή, με σκοπό την πλήρη κατανόηση των εννοιών, ορισμών και θεωρημάτων.
- Ερωτήσεις του τύπου σωστό ή λάθος και πολλαπλής επιλογής για επανάληψη και εμπέδωση της θεωρίας.
- Ασκήσεις, αναλυτικά λυμένες, με αυξημένο βαθμό δυσκολίας σύμφωνες με το πνεύμα του τρίτου και του τέταρτου θέματος των Πανελλαδικών εξετάσεων.
- Ασκήσεις προς λύση με βαθμό δυσκολίας ανάλογο του σχολικού βιβλίου, σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο θέμα των εξετάσεων. Περιλαμβάνει επίσης:
- Κριτήρια Αξιολόγησης
- Θέματα προσομοίωσης των εξετάσεων.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι απαντήσεις των ερωτήσεων και οι λύσεις των ασκήσεων, κριτηρίων αξιολόγησης και θεμάτων προσομοίωσης.

Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει το μαθητή καθόλη τη διάρκεια του χρόνου:
- αφενός να κατανοήσει και να εμπεδώσει τη θεωρία
- αφετέρου να εξοικειωθεί στον τρόπο προσέγγισης και επίλυσης των ασκήσεων διαφορετικών μορφών. [...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Είδος βιβλίου: Χαρτόδετο
Σελίδες: 336
Θέματα: Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου, Μαθηματικά
Γλώσσες: Ελληνική, Νέα
Κοινό: Μαθητές