Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1936ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΤΟΥ ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΑΝΤΩΝ ΤΟΥΤΟΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΝΟΜΩΝ)Κωδικός: 47/524

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1936ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΤΟΥ ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΑΝΤΩΝ ΤΟΥΤΟΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΝΟΜΩΝ)
Τελική Τιμή:8.00€

Αθήνα Απρίλιος 1948, σελ. 60

Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ