Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ [ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ]Κωδικός: 47/297Συγγραφέας: Κουτομήτρος Γ. Δ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ [ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ]
Τελική Τιμή:22.00€

Chicago 1927, β΄ έκδ., σελ. 240

Κατάσταση: ΚΑΛΗ