Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

«Ο ΠΟΛΙΤΗΣ»Κωδικός: 45/604Συγγραφέας: «Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» μηνιαία επιθεώρηση Πολίτης Νίκος εκδότης

«Ο ΠΟΛΙΤΗΣ»
Τελική Τιμή:4.00€

«Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» –ΤΕΥΧΟΣ 53, ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. 1982, σελ. 96 –ΤΕΥΧΟΣ 54, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1982, σελ. 96 –ΤΕΥΧΟΣ 55, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1982, σελ. 96 –ΤΕΥΧΟΣ 56, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1982, σελ. 96 –ΤΕΥΧΟΣ 59, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1983, σελ. 72 –ΤΕΥΧΟΣ 60, ΜΑΪΟΣ 1983, σελ. 96 –ΤΕΥΧΟΣ 61, ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ1983, σελ. 88 –ΤΕΥΧΟΣ 62, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1983, σελ. 96 –ΤΕΥΧΟΣ 63, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1983, σελ. 96 –ΤΕΥΧΟΣ 67-68, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1984, σελ. 112 –ΤΕΥΧΟΣ 73, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1986, σελ. 96 –ΤΕΥΧΟΣ 74, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986, σελ. 98 –ΤΕΥΧΟΣ 49, ΜΑΡΤΙΟΣ 1998, σελ. 50 –ΤΕΥΧΟΣ 64, ΜΑΪΟΣ 1999, σελ. 64 –ΤΕΥΧΟΣ 68-69, ΣΕΠΤ.-ΟΚΤ. 1999, σελ. 65 –ΤΕΥΧΟΣ 74, ΜΑΡΤΙΟΣ 2000, σελ. 66 –ΤΕΥΧΟΣ 86, ΜΑΡΤΙΟΣ 2001, σελ. 50 –ΤΕΥΧΟΣ 109, ΜΑΡΤΙΟΣ 2003, σελ. 50 –ΤΕΥΧΟΣ 113, ΙΟΥΛ. – ΑΥΓ. 2003, σελ. 50 –ΤΕΥΧΟΣ 115, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003, σελ. 66 Έκαστον 

Κατάσταση: ΚΑΛΗ