Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΛΕΥΚΩΜΑ –ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΝΤΑ ΕΝ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ 1961) –ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1961) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ (ΜΑΪΟΣ 1962)Κωδικός: 41/3511Συγγραφέας: Κασβίκης Γ. Κων/νος

ΛΕΥΚΩΜΑ –ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΝΤΑ ΕΝ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ 1961) –ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ -  ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1961) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ (ΜΑΪΟΣ 1962)
Τελική Τιμή:10.00€
Πάτραι - Αθήναι 1962, σελ. 164, άκοπο