Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Η ΕΥΒΟΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗΝ» ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1943-1944 ΤΟΜΟΣ Γ΄ ΤΕΥΧΟΣ Α΄Κωδικός: 40/1241Συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος Αθ. Νικ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Η ΕΥΒΟΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗΝ» ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1943-1944 ΤΟΜΟΣ Γ΄ ΤΕΥΧΟΣ Α΄
Αθήναι, Φεβρουάριος 1986, σελ. 108, πολυγραφημένο