Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ 1. Ο ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ – ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΣΚωδικός: 39/3049Συγγραφέας: Κολοβός Χ. Γεώργ. καθηγητής Ε.Α.Σ.Α.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ 1. Ο ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ – ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΣ
Τελική Τιμή:10.00€
Αθήναι 1968, σελ. 178