Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣΚωδικός: 470Συγγραφέας: Βασίλειον της Ελλάδος ,Υπουργείον Δικαιοσύνης

ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ
Τελική Τιμή:10.00€
Αθήναι 1958 , σελ. 208