Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1972 ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚωδικός: 468Συγγραφέας: Μπάκουλας Δημ. Α.- Σπανουδάκης Χαριδ.Ε.

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1972 ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τελική Τιμή:12.00€
Αθήναι 1972, σελ. 394.