Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (1821-1843), ΤΟΜΟΣ Β΄Κωδικός: 35/9Συγγραφέας: Σπηλιάδης Νικόλαος

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (1821-1843), ΤΟΜΟΣ Β΄
Τελική Τιμή:22.00€
Αθήναι 1972, σελ. 616. Φωτοτυπική ανατύπωση της εκδ. του 1852.