Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)Κωδικός: ΝΟΜ464Συγγραφέας: Υπουργείον Οικονομικών, Γεν. Δ/νσις Φορολογίας. Δ/νσις Φορολογίας Κεφαλαίου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)
Τελική Τιμή:8.00€
Αθήναι 1975, σελ. 280.