Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ)Κωδικός: ΝΟΜ457Συγγραφέας: Παμπούκης Γ. Κων.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ)
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι 1971, σελ. 30. Ανάτυπο.