Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΚΟΜΙΣΤΗΣ ΩΣ "ΘΕΣΕΙ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ" ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝΚωδικός: ΝΟΜ456Συγγραφέας: Μαντζούφας Α. Γεώργιος

Ο ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΚΟΜΙΣΤΗΣ ΩΣ ΘΕΣΕΙ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι 1966, σελ. 12. Ανάτυπο.