Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΑΝ. ΝΟΜΟΣ 1998/1939 "ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΤΩΝ" ΔΕΚΑ ΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΚωδικός: ΝΟΜ452Συγγραφέας: Μαμόπουλος Ι. Πέτρος, Δικηγόρος

Ο ΑΝ. ΝΟΜΟΣ 1998/1939 ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΕΚΑ ΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι 1950, σελ. 40. Ανάτυπο.