Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΤΕΥΧΟΣ Β΄: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ)Κωδικός: ΝΟΜ446Συγγραφέας: Μαυρογιάννης Διον.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΤΕΥΧΟΣ Β΄: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ)
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήνα 1986, σελ. 114. 3η Έκδ.