Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1950 ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ), ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ , ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1950Κωδικός: ΝΟΜ426Συγγραφέας: Ζαχαρόπουλος Ιωαν. (Επιμελ.)

ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1950 ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ), ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ , ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1950
Τελική Τιμή:18.00€
Αθήναι 1950, σελ.1076 . Σκλ/δετο.