Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΘΕΜΙΣ, ΤΟΜΟΣ MΣΤ΄, ΕΤΟΣ 1935 (1 IAN.-31 ΔΕΚ.)Κωδικός: ΝΟΜ391Συγγραφέας: Θέμις (εφημερίς δικαστική)

ΘΕΜΙΣ, ΤΟΜΟΣ MΣΤ΄, ΕΤΟΣ 1935 (1 IAN.-31 ΔΕΚ.)
Τελική Τιμή:25.00€
Αθήναι 1935, σελ. 1100. Σκλ/δετο.