Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ Α΄Κωδικός: ΝΟΜ372Συγγραφέας: Παπαζαχαρίου Κωνστ. Ιωάννης

ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ Α΄
Τελική Τιμή:14.00€
Αθήναι 1965, σελ. 352. Άκοπο.