Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗ΄ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (Ν. 509/1947)Κωδικός: ΝΟΜ368Συγγραφέας: Δημάκης Ι. Κ.

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗ΄ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (Ν. 509/1947)
Τελική Τιμή:7.00€
Αθήνα 1959, σελ. 48.