Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚωδικός: ΝΟΜ364Συγγραφέας: Κουτουρίσης Ι. Κων.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τελική Τιμή:12.00€
Αθήναι 1978, σελ. 210.