Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΛΕΥΚΩΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ (Ανθολόγιο εκ των διδαχών των)Κωδικός: 1821/50Συγγραφέας: Κούρκουλας Κων., Ο.Ε.Δ.Β. (Έκδοση)

ΛΕΥΚΩΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ   (Ανθολόγιο εκ των διδαχών των)
Τελική Τιμή:15.00€

Αθήναι 1971, σελ. 182.