Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 1984 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1984Κωδικός: 21/123Συγγραφέας: ΕΟΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 1984 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1984
Τελική Τιμή:9.00€
Αθήνα 1984,σελ.96