Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967Κωδικός: 21/90Συγγραφέας: Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
Τελική Τιμή:18.00€
Αθήναι 1967,σελ.11