Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΚΑΤΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΗ (ΝΟΜΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΘΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)Συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος Ξεν.

Η ΚΑΤΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΗ (ΝΟΜΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΘΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Τελική Τιμή:11.00€

Αθήναι 1949, σελ. 88.