Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΟΚ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ (ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ)Κωδικός: 27Συγγραφέας: Χουμανίδης Θ. Λ.

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΟΚ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ (ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ)
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι 1977, σελ. 102.