Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟΝ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (Γεωλογία - Αρχαιολογία - Ιστορία - Τουρισμός)Κωδικός: 29ΛΑΒΣυγγραφέας: Καλούδας Βασίλειος

Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟΝ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ                (Γεωλογία - Αρχαιολογία - Ιστορία - Τουρισμός)
Τελική Τιμή:8.00€
Αθήναι 1962, σελ. 52.