Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 1 - 7, ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (Α.Ν. 44)1967)Κωδικός: 29ΛΑΒΣυγγραφέας: Υπουργείον Δικαιοσύνης Γενική Δ/νσις Διοικήσεως Δικαιοσύνης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 1 - 7, ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (Α.Ν. 44)1967)
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι 1968, σελ. 32.