Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΑΙΓΗΪΣ ΚΟΙΤΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΗΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ, ΑΜΕΛΗΤΕΑ ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ Η ΠΑΡΕΙΣΔΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝΣυγγραφέας: Λίβας Ξ. Στρατηγός ε.α.

Η ΑΙΓΗΪΣ ΚΟΙΤΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΗΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ, ΑΜΕΛΗΤΕΑ ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ Η ΠΑΡΕΙΣΔΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
Τελική Τιμή:18.00€

Αθήναι 1956, σελ. 200.