Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΡΑΚΣυγγραφέας: Μητσάκης, ΜιχαήλΕκδοτικός οίκος: ΤυφλόμυγαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΡΑΚ
Tιμή Καταλόγου:13.14
Έκπτωση:55%
Τελική Τιμή:5.90€
Αν εζητείτο λέξις δυναμένη μόνη αυτή να συνοψίση την όλην ημών κατάστασιν, αναμφιβόλως ουδεμία άλλη θα ηδύνατο να εκπληρώση τούτο ακριβέστερον και εκφραστικώτερον ή το μονοσύλλαβον καββαλιστικόν λεξείδιον της χρημαστικής argot κρακ.
Αυτή η κυβέρνησις εκήρυξεν από πολλού το οικονομικόν κρακ. Η φιλολογία μας ευρίσκεται εις διηνεκές κρακ γενναίων εμπνεύσεων και αξίων λόγου έργων. Κρακ πολιτικών ανδρών, κρακ κοινωνικών συμβάντων, μεγάλων επιχειρήσεων, αξιομνημόνευτων πράξεων, κινήσεως, ζωής. Εν τω μέσω λοιπόν της κρακαστροφής ταύτης μεταφέρων την σκηνήν μου από του αοιδίμου ΑΣΜΟΔΑΙΟΥ εις το ΑΣΤΥ νομίζω όχι άκαιρον να κρατήσω το διακριτικόν αυτής σήμα, ελπίζων ότι δεν θα ευρεθή κανείς κακόβουλος λογοπαίκτης να παρατηρήση ότι αείποτε εκ στόματος κοράκου εξελεύσεται (Κρακ, από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΕΝ ΤΩΝ ΑΣΜΟΔΑΙΩ
Αγγελίαι βιβλίων του Μιστριώτου
Ανεμομαζώματα
Διαβολοσκορπίσματα
Διαβολοσκορπίσματα
Διαβολοσκορπίσματα
Άτιτλο
Ο Παναγής
Έργα και ημέραι
Σύγχρονοι Έλληνες μεγάλοι άνδρες
Τράχωναις
Πρόσωπα και γεγονότα
Ιδέαι και γλώσσα του "Αιώνος"
Ανεμομαζώματα
Προς τον "Αιώνα"
Δοκίμιον περί του πώς συγγράφουσιν
Τα νευρόσπαστα
Αι διαδηλώσεις
God save the queen!
Ο ανακτορικός χορός
Η διάλυσις
Η αναθεώρησις του Συντάγματος
Το επεισόδιον Νίκολσων
Ο εγκαταλελειμμένος
Τα ταμεία μας
Πολιτική και κοινωνική κίνησις
Δικαστικά
Εξεταστική επιτροπή
ΕΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥ
Η πρώτη συνεδρίασις της Βουλής
Νέος Ονειροκρίτης
Πολιτικαί ειδήσεις
Εις Κηφισσίαν
Οι 36
Ανά τας οδούς
1 - 2 - 5
Άνευ Βουλής
Τα γυμνάσια του Πυροβολικού
Ρουμβολδισμοί
Η κατάστασις
Το αληθές ζήτημα
Προς την Απόκρεω
Τα συμβαίνοντα
Η φιλολογία μας
Η φιλολογία μας
Η σύγκλησις της βουλής
Η φιλολογία μας
Αι δύο μεγάλαις δυνάμεις
Ο Θωμάς
Τα νεώτερα
Επί των κατά το τελευταίον 15θήμερον
Η κατάστασις
Μέγας Ονειροκρίτης
Ευρεία περιφέρεια
Τα μεθεόρτια
Βασιλικός λόγος
ΕΝ ΤΩ ΡΑΜΠΑΓΑ, ΤΩ ΘΟΡΥΒΩ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗ
Το νέον Πανεπιστήμιον
Τα αίτια του Θορύβου
Η Ανάστασις του Χριστού
Διατί
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ