Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΡΘΡΑ ΤΕΥΧΟΣ Β'Κωδικός: 111133Συγγραφέας: Παπαζαχαρίου Κ. Ιωάννης Καθηγητής Παντείου

ΑΡΘΡΑ ΤΕΥΧΟΣ Β
Τελική Τιμή:7.00€

1. Περί του οικογενειακού συστήματος εν τη σωφρονιστική εκτελέσει.

2. Το παραστράτημα των παιδιών εν Ελλάδι ( συνέντευξις εν τη Εφημ. Εμπρός),

3. Επί της ειδικότητος των δικαστηρίων ανηλίκων ( ανέκδοτον άρθρον).

4. Άρθρα Ελευθέρου Βήματος αναφερόμενα εις την κατα την κατοχήν ιδρυθείσαν Παιδόπολιν Νέας Σμύρνης 1942.

5. Διάγραμμα Ποινικού Κώδικος Ανηλίκων έτους 1940 ( Εισήγησις εις την ειδικήν επιτροπήν.

Αθήναι 1950, σελ. 54