Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ, ΜΑΤΣΟΥΚΑΔΕΣ, ΟΙ ΞΑΚΟΥΣΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΠ' ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΣυγγραφέας: Βαβαρέτος Αχιλ. Γεώργιος

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ, ΜΑΤΣΟΥΚΑΔΕΣ, ΟΙ ΞΑΚΟΥΣΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΠ ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τελική Τιμή:10.00€

Αθήναι 1972, σελ. 50.

Κατάσταση: ΚΑΛΗ