Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ιστορικαί σελίδες περί της εν Κασαμπά Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος (1625-1922)

Ιστορικαί σελίδες περί της εν Κασαμπά Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος (1625-1922)

Ιστορικαί σελίδες περί της εν Κασαμπά Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος (1625-1922)

Κωδικός Λαβυρίνθου: 96560Κωδικός-ISBN: 978-618-83567-2-6Έτος έκδοσης: 2018Συγγραφέας: Ζαχόπουλος Α. ΚύριλλοςΕκδοτικός οίκος: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣΛέξεις κλειδιά: ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, Εκκλησιαστική ιστορία, Καταστροφή της Σμύρνης 1922, Μικρασιατική Καταστροφή, Μικρασιατική εκστρατεία Σελίδες: 180
Tιμή Καταλόγου: 14.50€Έκπτωση:25%Τελική Τιμή:10.85€
Αμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

Και σημειώσεις τίνες ιστορικαί περί των εν Αχμετλή και Οργανλή ομογενών Κοινοτήτων. Μετά παραρτήματος περιλαμβάνοντος την πανωλεθρίαν των ομογενών του χωριού Παργαμή, κατάλογον των Επισκόπων και Μητροπολιτών της Επαρχίας Εφέσου.

Έαν προ της Μικρασιατικής καταστροφής η ιστορικωτάτη και ευδαίμων Χώρα της Λυδίας ηρωτάτο, ποία μεταξύ των εν τη περιοχή των ευρισκομένων πόλεων κατείχε την πρωτεύουσαν θέσιν από απόψεως γονιμότητος και εμπορικής, βιομηχανικής, πνευματικής και δημιουργικής κινήσεως με κατεύθυνσιν τοιαύτην , αποβλέπουσαν εις την εξυπηρέτησιν και ικανοποίησιν του κοινού συμφέροντος, θα εδείκνυε τον Κασαμπάν, του οποίου ζωηράν την εικόνα φέρουσιν εν τη μνήμη των όσοι εγεννήθησαν και έζησαν εν αυτώ, όσοι εγνώρισαν αυτόν.
Και περί της πόλεως ταύτης του Κασαμπά και της ιστορίας της εν αυτώ Ελληνικής Κοινότητος έρχομαι δια του άνα χείρας βιβλίου να πραγματευτώ με την έλπιδα ότι οι αγαπητοί μου αναγνώσται επιεικώς θέλουσι κρίνει τα εν ταις σελίσι ταύταις ιστορούμενα αποβλέποντες εις τον σκοπόν των ιστορικών μου Σελίδων και μόνον ως  και την δι' αυτών αναπαράστασιν τού εκ της τέφρας και της καταστροφής αναγεννωμένου Κασαμπά, όστις υπήρξε μία από τας μάλλον δρασάσας εθνικοθρησκευτικώς εν Μικρασία ομογενείς Κοινότητας.

Ψηφιακή ανατύπωση της εκδόσεως του 1934, σε χαρτί σαμουά 120 gr.