Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Κοραής και Καποδίστριας - Οι κατά τού Κυβερνήτου λίβελλοι

Κοραής και Καποδίστριας - Οι κατά τού Κυβερνήτου λίβελλοι

Κοραής και Καποδίστριας - Οι κατά τού Κυβερνήτου λίβελλοι

Κωδικός Λαβυρίνθου: 96055Κωδικός-ISBN: 978-618-83567-3-3Έτος έκδοσης: 2018Συγγραφέας: Δασκαλάκης, Απ. Β.Εκδοτικός οίκος: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ Σελίδες: 112
Tιμή Καταλόγου: 9.00€Έκπτωση:31%Τελική Τιμή:6.20€
Αμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

Εκ των περιεργοτέρων, αλλά και των δραματικωτέρων επεισοδίων της νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας είναι η πάλη του μεγάλου σοφού της νεωτέρας Ελλάδος και αναμορφωτού του Γένους Αδαμαντίου Κοραή εναντίον του πρώτου Κυβερνήτου Ιωάννου Καποδίστρια. Ελάχιστα έχουν γραφή μέχρι σήμερον περί του θέματος τούτου και ταύτα εν είδει κριτικής εις έργα αναφερόμενα εις τον βίον του Κοραή ή του Καποδίστρια ή εις γενικώτερα της Ελληνικής Ιστορίας, άνευ προσφυγής εις εκ των πηγών της εποχής εκείνης δυνάμενα να αντληθούν στοιχεία. Δια τούτο εθεωρήσαμεν σκόπιμον να προβώμεν εις ειδικήν έρευναν, εκ της οποίας απέρρευσεν η παρούσα μελέτη. Προς πληρεστέραν δε κατανόησιν, εθερωρήσαμεν σκόπιμον όπως προτάξωμέν τίνα, εν είδη εισηγήσεως, περί των αιτιών τα οποία προδιέθετον δυσμενώς τον Κοραήν εναντίον του Καποδίστρια και των εν αρχή φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο τούτων μεγάλων ανδρών της νεωτέρας Ελλάδος.

Από την εισαγωγή τού βιβλίου

Ανατύπωση της έκδοσης τού 1958.