Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ "(ΕΛ) ΝΙΚΦΟΥΡ ΕΚ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ, ΚΕΔΡΗΝΟΥ, ABOU L MAHACEN, ΖΩΝΑΡΑ, IBN EL ATHIR, ΓΛΥΚΑ, ABOULFEDA κ.α., ΤΟΜΟΣ Α+Β

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ (ΕΛ) ΝΙΚΦΟΥΡ ΕΚ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ, ΚΕΔΡΗΝΟΥ, ABOU L MAHACEN, ΖΩΝΑΡΑ, IBN EL ATHIR, ΓΛΥΚΑ, ABOULFEDA κ.α., ΤΟΜΟΣ Α+Β

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ "(ΕΛ) ΝΙΚΦΟΥΡ ΕΚ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ, ΚΕΔΡΗΝΟΥ, ABOU L MAHACEN, ΖΩΝΑΡΑ, IBN EL ATHIR, ΓΛΥΚΑ, ABOULFEDA κ.α., ΤΟΜΟΣ Α+Β

Κωδικός: ΠΟΥΛ17823Συγγραφέας: Μελισσείδης Ιωάννης, Ζαβολέα-Μελισσείδη ΠουλχερίαΕκδοτικός οίκος: ΒΕΡΓΙΝΑ Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Τελική Τιμή:22.00€

Αθήνα 2001, σελ. 826. Οι 2τ μαζί.