Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΕΤΡΟΥ ΣΤ. ΛΥΚΟΥΔΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠ

ΠΕΤΡΟΥ ΣΤ. ΛΥΚΟΥΔΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠ

ΠΕΤΡΟΥ ΣΤ. ΛΥΚΟΥΔΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠ

Κωδικός: 43/Συγγραφέας: Λυκούδης Σ. Εμμανουήλ
Τελική Τιμή:15.00€
Αθήναι 1923 σελ. 196, με αφ. του συγγραφέα, λείπει το οπισθόφυλλο