Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΙΝ

Ο ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ                  ΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΙΝ

Ο ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΙΝ

Κωδικός: 46/175Συγγραφέας: Αχής Γ. Χρήστος αντ/ρχος Λιμ. Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Τελική Τιμή:12.00€

Αθήναι 1952, σελ. 352