Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ            Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

Κωδικός: 44/2043Συγγραφέας: Σεγδίτσας Ε.Π.
Τελική Τιμή:8.00€
Αθήναι 1969, σελ. 62, με αφ. του σ.